Il-Pjan ta’ Ħidma tal-Kumitat Tekniku tal-Malti fl-Informatika

l-Kumitat Tekniku tal-Malti fl-Informatika tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti ħejja rapport fuq il-ħidma tiegħu mwettqa matul l-2013–2016. Fih inkluda wkoll pjan strateġiku għall-ġejjieni u l-iżvilupp tal-Malti (u l-lingwi ta’ Malta) fil-qasam tat-teknoloġija tal-informazzjoni.

Dan qed jiġi propost ukoll fid-dawl tad-dokument maħruġ fuq l-istess suġġett mill-META-NET, netwerk tal-Kummissjoni Ewropea. 

Tista’ tara d-dokument minn hawn taħt: