Il-bilingwiżmu fl-edukazzjoni ta’ pajjiżna

Din il-pubblikazzjoni, bil-fehmiet ta’ 30 persuna mill-qasam edukattiv fuq l-użu tal-Malti u l-Ingliż fl-iskejjel mis-snin bikrin tal-iskola, serviet ta’ dokument għad-diskussjoni waqt seminar li kien organizzat apposta mill-Kunsill u d-Direttorat għal Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni fuq dan is-suġġett is-Sibt, 5 ta’ Diċembru 2009.

Matulu saru dawn il-preżentazzjonijiet.

Ħajr lis-Sur David Agius Muscat, il-Prof. Manwel Mifsud u lil Dr Olvin Vella tas-sehem tagħhom f’dan is-seminar.