Qabel il-Kunsill tal-Malti

Qabel ġie stabbilit il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, l-Akkademja tal-Malti kienet l-għaqda volontarja li rabtet isimha mal-kultivazzjoni tal-Malti għax kienet twaqqfet apposta fl-1920 biex tistandardizza l-ortografija. Fl-Akkademja, li dak iż-żmien kienet tissejjaħ l-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, kien hemm l-aqwa kittieba, bħal Dun Karm, Ġużè Galea u Ġużè Muscat Azzopardi. Kien hemm ukoll l-aqwa filologi Maltin ta’ dik il-ħabta, bħal Pietru Pawl Saydon u Ninu Cremona. L-akbar biċċa xogħol li għamlet l-Akkademja, mela, kienet l-istandardizzazzjoni tal-ortografija – ħidma li l-awturi, il-pubblikaturi u l-għalliema kienu jħossu bżonnha dak iż-żmien ħalli jkun hemm sistema waħda uniformi ta’ kitba bil-Malti.

Imma x-xogħol fuq l-ortografija huwa parti żgħira mill-politika lingwistika.

Ġara wkoll li fl-1937 l-Università ta’ Malta waqqfet id-Dipartiment tal-Malti u fl-1988 l-Istitut tal-Lingwistika. Il-membri taż-żewġ entitajiet huma kkwalifikati akkademikament imma dawn ma kellhomx setgħa jfasslu l-politika lingwistika għal pajjiżna.

Maż-żmien kien hemm diversi tentattivi biex issir liġi li ssaħħaħ il-qagħda tal-ilsien Malti f’Malta. Fl-1994 twaqqaf il-Bord għall-Ilsien Malti li bis-saħħa tar-rapport tiegħu Strateġija għal-Lingwa Nazzjonali (2001), li l-imħuħ ewlenin warajh kienu l-Prof. Manwel Mifsud u l-Prof. Albert Borg mid-Dipartiment tal-Malti fl-Università, wasalna biex fl-2005 l-Parlament approva unanimament il-Liġi tal-Malti. Din kienet imbuttata mill-Onor. Louis Galea, li dak iż-żmien kien il-Ministru tal-Edukazzjoni. B’din il-liġi, l-Istat beda jikkontribwixxi b’mod konkret għall-ħarsien u l-iżvilupp tal-ilsien nazzjonali. Bl-istess liġi, twaqqaf ukoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti li huwa l-uniku korp tal-gvern responsabbli mill-iżvilupp tal-lingwa Maltija u mill-Malti bħala lsien uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Akkademja tal-Malti llum hi ffukata aktar fuq il-qasam letterarju tal-Malti, filwaqt li l-Kunsill tal-Malti jiddedika aktar ir-riżorsi tiegħu fuq l-aspett lingwistiku. Il-Kunsill jikkordina wkoll il-ħidma tiegħu flimkien mal-għaqdiet volontarji l-oħra tal-Malti, u dipartimenti varji fl-Università, biex jilħaq il-miri tiegħu b’risq l-ilsien nazzjonali.

Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Il-Kunsill tal-Malti huwa magħmul minn 15-il membru. Fosthom hemm rappreżentanti mid-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università, l-Akkademja tal-Malti, l-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti, il-pubblikaturi, it-tradutturi tal-istituzzjonijiet Ewropej, u l-ġurnalisti u x-xandara.

Il-Kunsill jaqa’ taħt il-Ministeru tal-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. Bis-setgħa tal-Liġi jgawdi mill-awtonomija li tixraqlu fil-qadi ta’ dmirijietu. Jaħdem billi jiddelega x-xogħol lill-Kumitati Tekniċi tiegħu, maħtura apposta minnu, li jieħdu ħsieb l-oqsma tat-Terminoloġija u t-Traduzzjoni, l-Edukazzjoni, ix-Xandir, ir-Riċerka Lingwistika u l-Ortografija, l-Iżvilupp tal-Malti fl-Informatika, il-Letteratura u l-Pubblikazzjoni, u l-Qasam tal-Mużika u l-Ispettaklu.

Il-Kunsill huwa membru tal-Federazzjoni Ewropea tal-Istituzzjonijiet Nazzjonali tal-Lingwa (EFNIL) li tiġbor fiha l-istituzzjonijiet tal-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

 

Il-Membri tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti

Il-membri tas-sitt terminu tal-Kunsill (2023- )

PresidentDr Olvin Vella
MembriKeith Attard
 Jean-Pierre Caligari
 Dr Audrey Cassar
 Elizabeth Ebejer
 Prof. Ray Fabri
 Dr George Farrugia
 Carlston Grima
 Dr Simone Inguanez
 Ann Marie Schembri
 Prof. Manwel Mifsud
 Victor Vella
 Dr Jacqueline Zammit
 Dr Elgar Paul Magro

 

Il-membri tal-ħames terminu tal-Kunsill (2020-2022)

PresidentDr Olvin Vella
MembriJean-Pierre Caligari
 Mauro Camilleri
 Prof. Ray Fabri
 Dr George Farrugia
 Dr Simone Inguanez
 Daniela Meli
 Joseph Mizzi
 David Muscat
 Dr Terence Portelli
 Jesmond Sharples
 Victor Vella
 Claire Zerafa
 Dr Helga Zahra

 

Il-membri tar-raba’ terminu tal-Kunsill (2017-2020)

PresidentProf. Joe Friggieri
MembriKeith Azzopardi (mill-għaqdiet tal-Malti)
 Jean-Pierre Caligari (mill-Awtorità tax-Xandir)
 Mauro Camilleri (mill-qasam tal-Malti fl-iskejjel indipendenti)
 Prof. Antoinette Camilleri Grima (mill-qasam tat-tagħlim tal-Malti fil-Fakultà tal-Edukazzjoni)
 Charles Flores (mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin)
 Dr Chris Gruppetta (mill-pubblikaturi Maltin)
 Dr Simone Inguanez (mill-Kunsill Malti għall-Arti)
 Daniela Meli (mill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti Ewlieni taċ-Ċivil)
 Prof. Manwel Mifsud (mill-Akkademja tal-Malti)
 David Muscat (mill-qasam tal-Kurrikulu fid-Diviżjoni tal-Edukazzjoni)
 Prof. Sergio Portelli (mid-Dipartiment tal-Istudji tat-Traduzzjoni, it-Terminoloġija u l-Interpretar fl-Università)
 Dr Olvin Vella (mid-Dipartiment tal-Malti u l-Istitut tal-Lingwistika u t-Teknoloġija tal-Lingwa fl-Università)
 Claire Zerafa (mill-qasam tal-Malti fl-iskejjel tal-Knisja)
 Dr Joseph Chircop (osservatur mid-dipartimenti tat-traduzzjoni tal-Unjoni Ewropea)


Il-membri tat-tielet terminu tal-Kunsill (2013-2016)

PresidentProf. Ray Fabri
Viċi PresidentCharles Flores
SegretarjuDr George Farrugia
MembriDavid Agius Muscat
 Prof. Albert Borg
 Dr Peter Grech
 Dr Simone Inguanez
 Victor Laiviera
 Prof. Manwel Mifsud
 David Muscat
 Dr Michael Spagnol

 

Il-membri tat-tieni terminu tal-Kunsill (2009-2012)

PresidentProf. Manwel Mifsud
Viċi PresidentDr Simone Inguanez
SegretarjuDr George Farrugia
MembriDavid Agius Muscat
 Clare Azzopardi
 Dr Joseph Axiaq
 Prof. Albert Borg
 Prof. Ray Fabri
 Mario Schiavone
 Olvin Vella

 

Il-membri tal-ewwel terminu tal-Kunsill (2005-2008)

PresidentProf. Manwel Mifsud
Viċi PresidentDr Josette Attard
SegretarjuDr George Farrugia
MembriProf. Albert Borg
 Joseph P. Borg
 Prof. Charles Briffa
 Victor Cauchi
 Prof. Ray Fabri
 Prof. Joe Friggieri
 Dr Simone Inguanez
 Mario Schiavone
Skip to content